Produkter og filformater

 • Bannere
 • Branninstruks - layout, print, laminering (evt. print på plast eller plate)
 • Brosjyrer
 • Design
 • Digitaltrykk
 • Distribusjon
 • Dokumenthåndtering, Due Dilligence
 • Dokumentkopiering
 • Etiketter
 • Fasadeseil
 • Flyere
 • Foldere
 • Forberede offentlig tilsyn
 • Gatebukker
 • Hefter
 • Innbinding
 • Kataloger
 • Kvalitetssikring, HMS, Miljøfyrtårn
 • Laminering
 • Messevegger
 • Offset trykk
 • Plakater
 • Permer
 • Plotting
 • Postkort
 • Print
 • Profilmateriell
 • Prosjekthotell
 • Rammer
 • Reklametrykking
 • Roll-up
 • Skanning
 • Skilt
 • Sortering
 • Spiralisering
 • Stempler
 • Stifting
 • Storformat
 • Tekniske skilt (VVS, EL etc.)
 • Tekniske tegninger
 • Tekstiler med trykk
 • Utdrag og saksdokumenter
 • Visittkort

Filformater

Bruk av PDF-filer reduserer sjansene for feil og bør benyttes der det er mulig – uansett hvilket program trykksaken lages i.

Oppløsningen skal være for "press" (trykk) for best mulig kvalitet. Legg også ved fontene ("embed"). Ved utfallende trykk (trykk helt ut i kanten): Legg til 3 mm ekstra bakgrunnsbilde på alle fire kanter, for da har vi noe å "skjære på" og unngår hvit kant. Skjæremerker er som regel ikke nødvendig hvis vi vet hvor mye "bleed"
som er lagt på, og vi kan legge på disse selv.

Word, Excel, PowerPoint og Publisher har ingen god fargehåndtering og er følsomme overfor versjonsforskjeller. Det kan gi seg utslag i forflytning av marger og inndelinger, at sider med sort motiv registreres som farger osv.
Fonter kan også være en utfordring, og vi sender derfor en korrektur i PDF.


Bilder osv. bør lagres som CMYK (ikke RGB) for mest mulig korrekt fargegjengivelse på trykk. Bilder fra digitale kameraer etc. kommer vanligvis i fargemodusen sRGB, og til print gir dette bra resultater

Vi kan motta ferdig fil fra deg: doc, docx, dwf, dwfx, gif, indd, jpg, jpeg, pdf, plt, ppt, psd, pub, xls, xlsx – eller vi designer en original etter ditt ønske!